Nationalno

E pochta chi avel pe vrama

5:15 min

So maj cera manush bishaven lila. Taj naiva si kade, zalin pe but manush ke but lila chi aven pe vrama taj uni vi hasajven chi aven kaj kodo manush kaste trubuj.

- O maj zviklo bajo si ke avel tute jek lil kaj sas te resel kaverste. Shaj avel vi kade ke tela 5 djes chi avel tute chi sosko lil, aj te situ bah kam avla tute jek lil jekfar ando kurko aj kaj si kade shaj hasares importantno informacia. Kam site avel tute lil kathar o doktori aj chi aresel tute. Kodo si seriosno.

But kotora anda utdelningskedjan felovani penel o Sten Selander. Lila taj pachi hasajven.Variso naj kade sar so trubuj e pochtasa ando Svedo. O Post- och telestyrelsen shol akanak presso po Postnord, aj o fackförbundet SEKO:s lokala förbund ando Norrbotten taj Västerbotten das alarmo kuko kurko ke e pochtaronge arbetsbelastning/buchako paripe si akutno. O Radio Sweden vorbisardas jeke pochtarosa taj vof penel ke chi aven e lila pe vrama kaj e manush sar so trubuj si anda kodo ke e pochara chi zdonzin.

- E pochta chi den avri .. Kodo kerdjol pe sako vaj sako dujto djes.. Me gindi ke 10 % anda lila naj diné avri... Taj kodo naj mishto chi amenge sar pochtara taj chi kodolenge kon zukarel pe jek lill.

O Erik pochtari si aba opral e 30 bersh aj vof penel ke e situacia inke shoha nas kasavi chori. Kana o Erik kezdisardas sar pochtari nas e distriktura pe leski kontura maj bare sae 3-400 kherra, ale adjes si distrikton maj but saj 1000 kherra. Taj o Erik penel ke lesko distikt barilas kusa 100 kherra kdal ostatni bersh. Maj chores si kana si luja taj marci ke adunchi musal te das avri reklama taj opral 1000 gazeti kaj si po iva. Taj adunchi opral pa amari vrama keras buchi.

Shaj penes ke za bare kerdjile te shaj zdonzis te keres kado pe buchaki vrama. Naj realistichne..Granica site avel sode shaj keres buchi, ke kodo naj mishto pe cho sachipe psihichne.

Ande 2009 bersh shudas pe e sveditsko taj dunitsko kethane aj kerde o Postnord. Taj o postlagstiftningen penel ke o Postnord musaj pa intrego them 5 djes ando kurko te den avri e pochta. Ale e klagomål kaj o post- och telestyrelsen taj kodo so o Erik penel, del amen jek patreto ke o Postnord chi biri te kerel peski buchi. Kodo penel vi o Mats Ståhlgren, kaj si produktionschef po Postnord.

-ame site das e pochta avri sako djes. Aj te na birisarasa te keras kodo,,adunchi chi gelas amenge sar kamasas. Aj e nevi metoda kaj si amen si ke musaj te aves pe chiro paso pe vrama, aduntji zdonzisa te des avri e lila. Pe but thana mishto zal ale pe uni thana chi zal sar so trubuj,,,aj musaj te keras variso kodolesa,

Te katar o 2000 bersh cinjilas o bishaipe pe lila karing 30 %. Aj kodo kerdas ke e pochtara naj musaj te sortulin kade but lila pe e lokalni konturura. Aj te shaj avel amen maj dur heltidtjänster kerdam e utdelningsrundor te aven maj lungi, penel o Mats Ståhlgren. Ale kadi metoda chi zal penel o Erik, kaj maj dur penel ke e lila chi resen pe vrama vaj chore manusheste peren. Kana si za but buchi po pochtari adunchi musaj te stresuli....