Resistentno bakteria ando Svedo

3:51 min

Jek bakteria kaj si anda o typo ESBLcarba barilas zurales ande Europa tela kadal palune bersh. Ande 4 thema e bakteria kade but si ke pares keren la kontrolera.

E gazeta Eurosurveillance skiri ke ande Italia, Grecia, Turcia taj Malta maj pares birin te kontrolulin kadi bakteria.

- Ame darasa dikas pe kado, ke naj amen aba but metodi te sascharas e seriosni infekcie kaj les kada la bakteriasa. Aj kaj si amen kadi bari globalisacia adjes, pares si le Svedoske te protektuli karing kado, penel e docentka Christina Åhrén ordförande för Strama - nätverket för samverkan mot antibiotikaresistens i Västra Götaland.

Varikana sas kadi bakteria ESBLcarba feri ande uni bolnici. Ale adjes ande 4 thema perdjilas e bakteria pa intrego them. Taj ande uni thema pe uni thana barilas e bakteria pe duvareste te katar 2013 bersh.

E bakteria piravel jek enzymo kaj rumuj bare grupi anda antibiotika taj anda kodo musaj e doktorura te hasnin maj purane medicini kaj shaj den seriosni biverkningar ( biverkning si kana chores kerdjol pe tuke anda medicina ).

Ando Svedo nasvajle 86 zene zipun so e bakteriasa kaj si anda varianto kaj chi zuti chi soski antibiotika. Kodo si pe duvareste maj but sar te kuko bersh, ale zipun so si posibiliteta te sascharen kodolen kaj perchile pe infektionsklinikerna te kombinulina maj purane medicini.

- Sar si akanak birisaras te sascharas le pacienton, ke inke ando Svedo naj kade but kaj si nasvale, ale te avla amen but anda kasave pacientura adunchi musaj intrego vordo te zanel sar aj so site keren kadale pacientonca, penel e Christina Åhrén.

Roditora/forskare penel la gazetake Eurosurveillance ke kadi bakteria kaj perel kade sigo, kerel ke e securita e pacientonge ande Europake bolnici chi avla lasie, aj penel ke 14 thema ande Europa inke naj len plano sar te keren aj sar te kotrolulin e ESBLcarba bakteria.

- Kado si jek nationalno responsibiliteta, kaj musaj o regeringo te lel. Ale kado sikavel ke e politikantura chi acharen che seriosno taj importantnoj o problemo si, penel o Otto Cars, grundare av nätverket ReAct.