O Nesat anda Norrköping lel sama pala peski dej ando Kosovo

5:52 min

Kodol djene kaj len sama thaj zutin peske pashe manushes kaj trajij ande jek kaver them si jek gruppa kaj kerdzol maj bari ferik ke chi dichol kade but ando Shvedo.

Ande jek nevi projekta ando Radio Sweden kusa o Sisu Radio kaj bushol #FamiljUtomlands, vorbisaras ame manushensa kaj trajin thaj kheren buchi ando Shvedo thaj len sama vaj den zutipe peske pashe manushes kaj si ande jek kaver them.

O 41-bershengo rom o Nesat Sonki kaj trajij ando foro Norrköping, les sama pala peski nasvalkherdi dej kaj trajij pe granica mashkar e Serbia thaj o Kosovo.

O Nesat phenel ke leski dej lel zutipe ande Serbia, ferik ke naj dosta thaj vi vov trobuj te lel sama pala late.

Kana trajis ando Shvedo thaj san citizento shaj les ekonomicno supporto vaj zutipe te les sama pala chiro pashe manush kaj si zurales nasvalo. So si musaj si ke vi kodo kaj si te lel sama thaj vi o nasvalo manush site aven skirime vaj te trajin ando Shvedo. Kado supporto bushol "närståendepenning".

Ferik ke te si tu jek pashe manush kaj trajij ande jek kaver them naj tu sa kodi orava vaj chachipe kaj kado supporto. Kado kherel ke o Nesat musajij leske te tradel angle thaj palpale ande Serbia te zutij peska deja privatnie, thaj kaj si les buchi ando Shvedo kherel kado leske maj phares te tradel te zutij peska deja sode kamlov.

O Nesat tradel 1-2 ando bersh ande granica mashkar e Serbia thaj o Kosovo te lel sama pala peski nasvali dej kaj si 55 bershengi thaj nakhlas duj seriozni operaciji ande Serbia ke sas la tumoro ande jomra vaj ando ji. Thaj phenel amenge majdur ke kamlov majbut te birij te kherel, feri ke leski situacia kaj si phanglo ande duj diferetni thema kherel ke kade si.

O zakono kana avel kaj o ekonomicno zutipe kaj shaj les kana zutis pashe manushes shaj avel komplikovano tena ginadan intregi pravura.

Kana si soj duj manush vi kodo kaj lel sama thaj vi o nasvalo skirime ando Shvedo shaj les ekonomicno zutipe katar e komuna kaj san skirime. Ferik ke kana chiro pashe manush trajij ande jek kaver them slobodj ferik te les kompenzacia katar e Försäkringskassan sar "närståendepenning", kana les vrama anda buchi te trades thaj te zutis chire manushes.

Ferik ke so problemo ande Nesatosko fallo kathe si ke sol duj manush vi kodo kaj lel sama thaj vi o nasvalo si te aven inshurovani ando Shvedo thaj o zutipe si te avel dino ando Shvedo vaj ande jek kaver Eu-them. Thaj pala zakono naj tu prava te les ekonomicno kompenzacija te lesa sama pala varekaste kaj si ande jek them kaj ando ando EU, sar ande Serbia.

Thaj atunchi naj mindik kade letko kana si te les vrama anda buchi thaj te kheres sa anda privatni koshti, phenel o Nesat.

Maj letko thaj majdeder avilov te avel e Nesatoski dej ando Shvedo thaj te lel zutipe, phenel vov. Vi te si doktora kaj len sama thaj medicinicno zutipe kaj den la leska deja ande Serbia, phenel vov ke si jek diferencia kana avel kaj e medicina thaj o zutipe kaj den mashkar o Shvedo thaj e Serbia, zutin la ferik ke na sa kade mishto sar ando Shvedo, phenel o Nesat.