Romanipe

6:25 min

Romanipe thaj romani kultura djal anglal thaj kerdjiol maj moderno.

Adjes dikhen pe but manush pa socialne medi thaj vorbin jekh kavereste zhi pun djan jekh kavereste.

Ande purani vrama sas o romanipe maj kaver.
Atunchi nas televizi, komputerura vaj socialne medi.

Shunen so o phuro rom o Jany phenel pa romanipe thaj romani traditcia kana vov sas terno.