Vilka påsktraditioner lever kvar och vilka har försvunnit med tiden? Här kanvi höra vad romer ifrån Malmö har att säga om detta.

La patradjake tradiciji site inkrenpe

5:07 min

Le terne savora mangen maj dur the inkren la patradjake tradiciji. The makhen arne te maladjon avre savorenca, thaj the besen khetane la familijasa.