Radio Romano 2006-07-21

Svenska:

I veckans Radio Romano kan ni lyssna på följande:

  • Del 2 i serien om rumänska romer. Vad säger romer från Sverige om dem.
  • Vad betyder den romska musiken för romerna? Varför ska man vara en god representant för romerna?
  • Vilka är de mest ”riktiga” romerna?
  • Veckans Ord på 9 romska dialekter.

Dessutom massor av romsk musik.

Romanes:

Ande kado kurko si tumen shajipe te shunen pe kado po Radio Romano o Informativno Programo:

  • 2 seria pa rom so aven anda rumunia te mangen love.
  • Sostar kamen e rom peski muzika?
  • Save rom si e maj ”Chache”?
  • Kurkeski Vorba pe 9 dialektora.

Na bistren ke si tumen vi shajipe te shunen pe romani muzika po Radio Romano O Informativno Programo.