Café Romano 2006-10-01

Svenska:

I denna veckas Café Romano kan ni lyssna på följande:

  • Gypsy Night är ett diskotek med romsk musik dit väldigt många romer går. Varför är de äldre romerna skeptiska till detta?
  • En ny kurs om studioteknik för romer startas i Stockholm. Lyssna på vad kursledaren Weszo Kwiek har att säga.
  • Vad är Turnija? Är det en ny eller är det en gammal romsk maträtt?

Dessutom kommer ni att få lyssna på flera nya romska sånger som har premiär i Café Romano.

Romanes:

Ande kado kurkesko Café Romano si tumen shajipe te shunen pe but interesni bucia:

  • Gypsy night si jek diskoteka romani ande Malmö, sostar holajven e phure pe kodol so phiren kote?
  • Jek nevo kurso las pe ando Stockholm e romenge, jek kurso pe studioteknika. Shunen so o sitciari o Wesho Kwiek phenel pa kado kurso.
  • So si Turnija? Si kodo nevo romano habe vaj si kodo jek phurano romano habe? Shunen!

Kado sa thaj si te shuvas tumenge neve romane dzila so feri kathe po Café romano o maj lashio programo shaj te del tumen.