Väte brinner och syre brinner - varför brinner inte då vatten?

18 oktober

Hej! En dum fråga som jag gärna vill ha en vetenskaplig förklaring på, om det går:
- Vatten består ju enbart av väte och syre. Väte brinnner ju som vi vet förbaskat bra och syre måste ju till för att en förbränning ska starta. Logiskt sett borde ju man kunna elda med vatten. Varför kan man inte det? /Lennart Andersson

Svarar gör Bengt Noläng, Docent i Organisk kemi vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet