Bostadsrätt - så funkar det

Viktiga frågor att tänka på vad gäller bostaden:

1. Ägande/registrering

 • Om sambor köper en gemensam bostad, ska båda stå för lagfarten (fastighet) eller köpekontraktet (bostadsrätt). I sistnämnda fall skall båda bli medlemmar i föreningen.
 • Ägarandelen ska spegla ekonomisk insats, till exempel om man satsar kapital motsvarande 60 procent av marknadsvärdet, ska man stå som ägare till 60 procent. Värdeökning/minskning fördelas i enlighet härmed. Då har man störst skydd och undviker tvist om så kallar dolt ägande, se nedan.
 • Tänk på att många bostadslån är med solidariskt betalningsansvar. Banken kan kräva hela beloppet av den ene. Normalt pantsätter man sin lägenhet som säkerhet för lånet. Banken kan kräva ut hela beloppet från en av samborna, om man inte kan betala. Men det blir sedan en avräkning mellan parterna/samborna, varvid juridiska dokument får betydelse. T ex har man samboavtal sker avräkning enligt ägandet,
 • 60 % - 40 %, inte likadelning. Vad man har betalt för den andre, utöver sitt ägande, har man rätt att i sin tur kräva tillbaka.
 • Skaffar man hyreslägenhet gäller samma sak, att båda bör skrivas in i avtalet med hyresvärden. Om en står på avtalet ska det väldigt mycket till för att den andre ska ta över kontraktet. I princip omöjligt. Men det kan ske en prövning i domstol av vem som ha bäst behov av bostaden.
 • - Dold samäganderätt; om ägande/ lagfart är på ena sambon/maken, kan den andre ändå ha en dold äganderätt. Det under förutsättning den andre parten bidragit med en inte obetydlig ekonomisk insats vid förvärvet, t ex upptagande av lån, och att parterna/ makarna avsett ett gemensamt ägande och gemensamt användande, trots att endast en skrivits in som ägare.
 • - Renovering på andra sambons fastighet (som jag flyttat in i), tillfaller sambon. Det måste avtalas särskilt, eller uppställas villkor för att det inte skall anses vara gåva.

 2. Bodelning

 • I samband med bodelningstvist har hyreskontraktet inget ekonomiskt värde. Enligt lag och rättspraxis är det förbjudet att kräva ekonomisk ersättning för hyresrätt.
 • Gemensam permanent bostad och bohag som förvärvats för gemensamt användande kan bli föremål för bodelning enligt sambolagen, om undantag inte gjorts i s k samboavtal.
 • En bostad som ena sambon äger från början, och i vilken den andre sambon flyttar in, omfattas inte av sambolagen, och kan inte bodelas. Alltså kan man inte kräva att få halva värdet vid separation eller dödsfall. Om den däremot säljs under förhållandet och samborna förvärvar en ny gemensam bostad, blir denna samboegendom och kan bodelas. Undantag kan ske genom samboavtal.
 • För s k samboegendom gäller att den kan bodelas, oavsett vem som har betalt bostaden, t ex om ena sambon betalt hela eller större delen.
 • Ombildning av gemensam hyresrätt länder inte till problem. Den hanteras enligt vanliga regler, dvs sambor/makar kan bodela den nya bostadsrätten vid dödsfall eller skilsmässa.
 • Ombildning av hyresrätt den ena sambon innehade från början, innebär att bostadsrätten inte blir samboegendom enligt rättsdoktrin, även om båda står för den. Bostadsrätten kan inte bodelas enligt sambolagen. Bostaden fanns från början och kan inte anses förvärvad för gemensamt användande, även om den ändrar upplåtelseform till bostadsrätt. Ägandet upplöses genom avveckling via samäganderättslagen dvs försäljning på offentlig auktion. Inga skyddsregler finns i den lagen, som för sambor eller makar. Vad som gäller för makar, se nedan.
 • Vid separation måste sambor begära bodelning hos motparten, eller bodelningsförrättare hos tingsrätten, senast inom 1 år från separationen. Annars förloras den rättigheten. För makar gäller att giftorätt inte preskriberas, utan man kan begära bodelningsförrättare hos tingsrätten upptill 20 år från separationen enligt rättspraxis.
 • Vid dödsfall måste sambo begära bodelning senast i samband med bouppteckningen. Finns ingen motsvarande regel för makar.
 • För makar gäller att bostaden (fastighet/bostadsrätt) delas lika, vid bodelning, om undantag inte gjorts i äktenskapsförord, eller gåvobrev/testamente, att egendomen skall vara enskild egendom. Samma sak gäller för hyreslägenhet, eller hyreslägenhet som ombildats till bostadsrätt.
 • Om tvist uppstått, kan den ene maken eller sambon vända sig till tingsrätten och begära s k kvarsittningsrätt. Det innebär att man kan bo kvar under tiden fram tills bodelningen är klar.

2. Begränsningar i hantering av gemensam bostad

 • Det krävs samtycke från make/sambo för att avhända, pantsätta, inteckna den gemensamma bostaden (fastighet/bostadsrätt) och gemensamt bohag. Samma sak för upplåtande av nyttjande eller uthyrning.
 • Skydd för den andre makens partens boendeintresse och oavsett ägande.
 • Samtycke till avhändelse (försäljning/gåva) eller inteckning ska lämnas skriftligen.
 • Om maken vägrar lämna samtycke, kan samtycke sökas hos tingsrätten.
 • Åtgärden kan förklaras ogiltig av domstol enligt vissa regler, man kan även riskera skadestånd.
 • För makar gäller undantag om bostaden/bohag är enskild egendom enligt villkor i gåvobrev eller testamente. Då har maken rätt att fritt disponera bostaden.

3. Bäst behov av bostaden

 • Vid skilsmässa mellan makar eller separation mellan sambor kan en prövning ske
 • i domstol av vem som ha bäst behov av bostaden. Om man ska övertaga den andres bostad krävs starka sociala skäl, som t ex graviditet, vårdnad om barn, barn boende hos sig, ålder, sjukdom, handikapp m m. Det ska också bedömas som skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, t ex parternas ekonomi och möjlighet att ordna annan bostad.
 • Det här gäller för fastighet, bostadsrätt eller hyresrätt om man är gift. Om den ene får rätt att övertaga bostaden efter bodelningstvist, får man lösa ut den andre.
 • Samma sak gäller för sambor med ett undantag. Övertaganderätt gäller inte för sambos fastighet som ligger utanför bodelningen.
 • Tvingande lagregler, går inte att avtala bort.

4. Upprätta juridiska dokument och komplettera med ev livförsäkring

 • Sambor
 • Inbördes testamente, ärva varandra före barn ( undantag laglott) eller andra arvingar
 • Samboavtal - om man inte vill att samboegendom ska lika delas (bostad och bohag) vid dödsfall eller separation.
 • Makar-
 • Särkullbarn - inbördes testamente, undantag laglott.
 • Gemensamma barn - testamente villkor enskild egendom
 • Äktenskapsförord - begränsa vad som ska delas lika, (bodelas), vid dödsfall eller skilsmässa.
 • Bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa och separation (sambor). Dels är det ett krav enligt lag och dels är det viktig bevisning mellan parterna, så att man inte kan komma i efterhand och ställa krav.
 • Ev. komplettera med livförsäkring - förmånstagare sambo/make (ev barn). Få kapital att lösa ekonomiska problem vid dödsfall.

Källa: Richard Austadius

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista