Nyheter

Förlamad vädjar om dödshjälp

Hon kan inte röra på sig och inte andas själv - och nu vill hon ta sitt liv.

Den 31-åriga kvinnan vill sövas och få den livsuppehållande respiratorn avstängd - men Socialstyrelsen tvekar.

Den 4:e mars skickade kvinnan ett brev till Socialstyrelsen där hon bad om att få hjälp med att avsluta sitt liv.

Aktiv/passiv dödshjälp

Dödshjälp kallas också eutanasi och innebär att man på medicinsk väg bidrar eller orsakar en patients död, på dennes eller en nära anhörigs begäran.

Skillnad brukar göras mellan aktiv och passiv dödshjälp.

En patient som efter moget övervägande kommit fram till ett beslut ska ha rätt att avbryta sin pågående behandling. Vilket motsvarar innebörden av passiv dödshjälp.

Avstå från livsuppehållande behandling

Ingemar Engström, läkare och ordförande i läkaresällskapets etiska delegation säger till P4 Extra att från läkaresällskapets sida vill man tillmötesgå ett sådant här önskemål.

Men formerna för hur det ska gå till och hur gör man det rätt rent etiskt, juridiskt och psykologiskt är inte självklara.

- Man ska ju lyssna på vad patienten önskar. Annars är det tvångsvård och det får man inte bedriva i Sverige, säger han i P4 Extra.

Läkarna väntar på tydliga besked

Ingemar Engström menar att de läkare som är inblandade i kvinnans behandling kommer att avstå från ett aktivt beslut fram tills dess att rättsläget har klarnat.

- Ingen vill att polisen kommer och knackar på. Dels ska läkaren vara trygg i att det man gör är korrekt och dels ska patienter och medborgare i allmänhet veta vad som är tillåtet.

Så ser de svenska reglerna ut för dödshjälp