Nyheter

Sjukhussjukan vanligare hos hundar än hos människor

7:49 min

På bara några år har den svårbehandlade bakterien MRSP, även kallad sjukhussjuka spritt sig över landet. Men den svårbehandlade bakterien har visat sig mer vanligt förekommande balnad hundar än hos människor.

Åsa Enlund och hennes man bedriver hunduppfödning och fick nyligen reda på att de hade drabbats av MRSP.

Få verksamma antibiotika kvar

Sjukhussjuka bland hundar är en hudbakterie som sprids direkt, eller indirekt till exempel via människors händer.

Bakterien är inte en bakterie som sprids till människor. Problemet är att den är svårbehandlad och att bakterierna har blivit resistenta mot många av de verksamma antibiotika som finns i dag.

-Det finns få verksamma antibiotika kvar. Det gör att bakterien kan bli väldigt allvarlig för hunden. Men i en del fall behöver man inte använda antibiotika. Till exempel om det gäller sår som varar kan det räcka med att göras rent, säger Christina Greko som är veterinär på statens veterinärmedicinska anstalt i P4 Extra.

Hundarna kan behöva avlivas om såren inte läker

Om hundarna måste avlivas eller inte beror främst på hundens kondition, och hur illa drabbad den är. Men ett annat skäl till avlivning kan också vara om man har många hundar och inte vill riskera att de hundar som ännu inte fått bakterien ska bli smittade menar Christina Greko.

-Vi arbetar för högtryck, och kunskap och information är viktigt. Vi försöker svara på frågor om hur länge en hund är smittbärare till exempel, säger Christina Greko.

Smittade hundar måste anmälas

Just nu jobbar experter för fullt för att ta fram mer fakta om hur bakterien ska bekämpas. För tillfället finns det inte några direktiv för hundägaren att få mer än att den som har en hund som bär på bakterien är anmälningsskyldig.

-Dessutom jobbar vi internationellt. I Sverige måste vi bli bättre på vårdhygien men också på att använda mindre mängd antibiotika, säger Christina Greko i P4 Extra.