Webbfrågan

Thaimassage som slutar med orgasm granskas

8:23 min

Att gå och få Thaimassage har ju blivit allt populärare i Sverige. Salongerna finns nu i princip över hela landet.

Men Skatteverket och Polisen granskar nu verksamheten extra noggrant. Myndigheterna menar att många salonger hanterar svarta pengar, att det säljs sex, och att papperslösa utnyttjas som arbetskraft i vidriga förhållanden.

Tillsammans med polisen har Conny Svensson, som är Skatteverkets nationella samordnare för granskningen av kontanthandeln ökat kontrollen av thaimassagesalonger över hela landet.

De har fått möjlighet att jobba lite annorlunda sedan den nya kassalag-stiftningen 2010, som omfattar salongerna. Detta gäller även tjänster.

- Vi har nu haft möjlighet att titta på salongerna. Vi ser att alla gäster inte slås in, man får inget kvitto. Samtidigt har det kommit signaler till andra myndigheter om att viss annan verksamhet förekommer.

När Conny Svensson granskar salongerna tillsammans med polisen har de gjort kontroller på vissa platser. Bland annat görs så kallade kundräkningar.

- Då vi ser hur många som går in och om det överensstämmer med kvitton. Vi kunde se att man inte redovisat det man ska och att man redovisar dåligt på de här salongerna.

Vid kontrollerna har det också kommit fram att många jobbar under dåliga förhållanden.

- Många jobbar svart och under förhållanden som är rent vidriga.

Conny Andersson berättar om att de i ett antal tjänstebranscher förekommer att man utnyttjar papperslösa och folk i beroendeställning.

- Det är ren människohandel. Att ha personal är ju en kostnad, men det är den man försöker slippa.

Ni har även nu vid granskningen fått misstankar om att det säljs sex. Hur har ni fått dom indikationerna?

Enligt Conny Andersson så har oegentligheterna i Thai-salongs-branschen ökat.

- Vi har haft en strukturomvandling inom bar- och restaurangbranchen. Det har alltså blivit svårare att hålla på med svarta pengar i den branschen. Företrädare från bar- och restaurangbranchen har därför sökt sig till andra branscher med kontanthandel.

Text: Ronnie Ritterland