lördag 7 april

Säg din ränta!

8:32 min

Konsumenterna för ett ränteuppror i Sverige. Flera dagstidningar för kampanjer om att förhandla med bankerna om våra boräntor. På twitter har hashtaggen  fått stort genomslag den senaste tiden. Där har tusentals svenska bolånekunder fått en möjlighet att jämföra sina ränte- och rabattvillkor. En som tidigt insåg hur mycket man som konsument har att vinna på att läsa på och förhandla är Tobias Antin

Vi har med honom i dagens program tillsammans med Claes Hemberg, som är sparekonom på Avanza bank och initiativtagare till #sägdinränta samt Anna Helsén, informatör på SEB.

Fråga