1 av 2
Testamente kan vara en god investering. Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio
2 av 2
Gudrun Ståhl Rohdin rekommenderar testamente. Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio
Chatta med experten

Skaffa dig ett testamente

"Döden känns väl inte direkt överhängande"
5:55 min

Allt fler yngre människor upprättar testamente och det är en god idé säger juristen Gudrun Ståhl Rohdin, advokat med inriktning på just testamente. I värsta fall kan en efterlevande person få lämna sitt hem om det inte finns något testamente som talar om hur det var tänkt. 

Advokat Gudrun Ståhl Rohdin medverkade här i P4 Extra och berättade varför det är viktigt med testamente och därefter chattade hon. Lyssna gärna och läs frågor och svar.  

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Ingrid! Att sitta i orubbat bo innebär att man ärver all den avlidnes egendom. Man behöver alltså inte dela med sig av arvet till någon. Om din man avlider före dig kommer all hans egendom att ärvas av hans barn. Om ni skriver testamente så kan du som mest ärva hälften av hans tillgångar eftersom barnen har rätt till laglott. Ni behöver alltså ett testamente för att åstadkomma arvsrätt för dig.

14:54, 16 September 2014

therese: Hej Undrar om jag kan utesluta min man och testamentera min kvarlåtenskap till min dotter.Mvh

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Therese! Ja, det går bra. Det är bara barn man inte kan utesluta från arv.

14:55, 16 September 2014

dotter: Min pappas sambo säger jämt att de har skrivit ett testamente som gör mig arvlös kan man göra ? Jag har två syskon

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej,
Barn kan man inte göra arvslösa. Barn har alltid rätt till laglott, vilket är hälften av vad man annars skulle ärva. Eftersom ni är 3 syskon så ärver ni varsin 1/6. Utan testamente hade ni ärvt varsin 1/3.

14:57, 16 September 2014

Eva Emanuelsson-Nordström: Hej Gudrun! Vad kostar det att anlita en jurist/advokat.

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Eva,

Det är svårt att säga eftersom det beror på en rad faktorer som t ex tidsåtgång och ärendets komplexitet. Om det gäller ett testamente så brukar de flesta kunna uppge vad deras normalarvode för det ligger på.

14:59, 16 September 2014

Ulla: Är ensamstående, min ende son är död. Har fem barnbarn och två systrar. Vilka kommer att ärva mig? Har bostadsrätt, bil, lösöre m m. Jag är 70 år.

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Ulla,
För att kunna svara på din fråga så behöver jag veta om du är änka eller frånskild/ogift. Om jag förutsätter att du är frånskild/ogift så ärver dina barnbarn dig. De träder istället för din avlidne son.

15:00, 16 September 2014

gunbritt.qvist 401@gmail.: är änka sedan1978,har adopterat en fiicka från indien1982,ärver hon allt efter mig. ejjerärver min makes släkt också. har skrivit testsmente att jag vill att hon ska ha allt

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Gun-Britt,
Om du du ärvt din make med fri förfoganderätt så ska hans del av din kvarlåtenskap tillfalla hans arvingar. Din del tillfaller din dotter. För att kunna svara på vilka som ev ärver din framlidne make måste jag se bouppteckningen efter din make. I den är nämligen efterarvingar antecknade. Om du inte har ärvt din make så tillfaller all din kvarlåtenskap till din dotter.

15:03, 16 September 2014

irene: Kan jag testamentera olika belopp till våra tre gemensamma barn?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Irene,
Man kan fördela arv ojämnt mellan sina barn men bara till en viss gräns. Barn har rätt till laglott vilket innebär att varje barn måste få ett arv som uppgår till minst 1/6 var. Så länge man håller sig inom den gränsen kan man snedfördela mellan barnen.

15:05, 16 September 2014

Agfo: Vi har skrivit ett inbördes testamente och fått det bevittnat , var registrerar vi det?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Agfo,

Man registerar inte testamenten. Det viktiga är att det återfinns i original när någon av er avlider. Av den anledningen rekommenderar jag alltid att man lägger det i ett bankfack.

15:06, 16 September 2014

Tina: Måste man anlita advokat för att testamentet ska vara giltigt?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Tina,

Nej, det måste man inte. Så länge man följer formkraven som gäller för testamenten så är det giltigt. Man minimerar dock risken för att det ska vara något fel på testamentet om man anlitar jurist eller advokat.

15:07, 16 September 2014

Lena-Maria : Ensamstående med två barn som jag vill ska få dela på allt, rättvist och efter det som passar bäst just då. Har lägenhet, bil och fritidshus. Finns det någon nytta med testamente? Tack för svar.

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Åsa,
I ditt fall finns inget behov av att ändra arvsordningen så av det skälet behöver du inte ett testamente. För att göra arvet efter dig till enskild egendom så behöver du dock ett testamente. Det är ett bra skydd för dina barn om de skulle skilja sig efter att de ärvt dig. De behöver då inte dela med sig av sitt arv till sin make i bodelningen.

15:10, 16 September 2014

Ewa: När sambon redan är död och inget var skrivet vilka rättigheter har man som sambo utan gemensamma barn?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Ewa,
Man har de bodelningsrättigheter som finns i Sambolagen men ingen arvsrätt. Bodelningsrätten innebär att man har rätt till hälften av gemensam bostad och bohag som skaffats för ert gemensamma bruk. Som efterlevande sambo måste man dock begära bodelning senast vid bouppteckningsförrättningen, annars är det försent.

15:12, 16 September 2014

marie krusell: Var ska jag förvara mitt testamente så det hittas när jag är död? Jag har inga bröstarvingar. Jag är singel. Jag har en bror som är mycket välbeställd och ska EJ ärva mig. Jag har skrivit ett testamente som ej får hamna i hans händer! Med vänlig hälsning Marie Krusell

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Marie,
Jag brukar rekommendera att man förvarar testamentet i ett bankfack. När en person dör så sker det en inventering av bankfacket med bankpersonal och de lämnar bara ut en kopia av testamentet. Så på så sätt är risken minimal att testamentet helt plötsligt kommer "bort".

15:14, 16 September 2014

Tina: Kan det vara så att man formulerat sig fel om man skriver själv så att det kanmissförstås?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Tina,

Risken är stor att man uttrycker sig på ett sätt så att det uppstår tolkningsproblem. Det är väl investerade pengar att vända sig till jurist eller advokat för att få hjälp med att upprätta ett testamente.

15:15, 16 September 2014

HK: Om ett barn har fått en stor summa pengar från mor och far och det inte finns kvar pengar till ett annat barn när mor och far avlidit har det gått rätt till då? Är det idé att söka hjälp?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej HK,

Enligt huvudregeln skall gåvor till bröstarvinge räknas som förskott på arv. När givaren avlidit skall förskottet regleras i samband med arvskiftet om det finns fler barn. Om det inte finns tillräckligt kvar ens till det andra barns laglott måste man väcka talan mot den som fått gåvan. Det måste ske inom ett år från det att bouppteckningsförrättningen hölls.

15:16, 16 September 2014

Johanna: Hej Gudrun, Jag gav för några år sedan min son en bostadsrättslägenhet i gåva och i gåvobrevet står att bostadsrätten skall var hans enskilda lägenhet.Det står ingenting om sambolagen. Min fråga är: kan min sons sambo med stöd av sambolagen ställa några som helst anspråk på bostadsrätten dvs gäller sambolagens regler om rådighetsinskränkningar,bodelning eller övertaganderätt för gåvan/bostadsrättslägenheten. Johanna

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Johanna,
Om det finns ett villkor om enskild egendom i ett gåvobrev så tar det bort bodelningsrätt för en sambo. Reglerna om övertaganderätt är en social skyddsregel och den kan man inte avtala bort. Om det blir aktuellt med övertaganderätt så måste den som övertar lägenheten utge dess fulla värde.

15:19, 16 September 2014

Jasse : Hej, jag undrar om "handskrivet" testamente har någon verkan? Eller måste detta vara "juridiskt bekräftat"? Ursäkta om jag uttrycken mej klumpigt men jag är inte riktigt bekant med korrekta termer. Med detta sagt så tackar jag hjärtligt på förhand för ett svar.

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Jasse,

Så länge testamentet uppfyller formkraven i ärvdabalken så gäller det. Enligt huvudregeln så ska det vara skriftligt och bevittnat av två samtidigt närvarande två personer som vet att det är ett testamente de bevittnar. Vem som helst kan inte vara vittne så det är värt att du tar kontakt med en jurist eller advokat som kontrollerar att det är korrekt upprättat.

15:23, 16 September 2014

Sylvia: Jag o min man har sett hur ett testamente ska vara utformat genom att jag har varit nämnd i ett testamente och alltså fått ett ex utav det. Vi har själva skrivit ett med utgångspunkt från det och ett par vänner har bevittnat det. Vi har inga barn och har därmed bestämt vilka vi vill ska ärva oss när vi båda har gått bort.Tror du detta testament blir godkännt.

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Sylvia,

Så länge testamentet uppfyller formkraven i ärvdabalken så är det giltigt. Jag vill dock varna för att upprätta ett testamente med någon annans testamente som mall. Det kan finnas bakomliggande omständigheter som gör att ert testamente inte kommer att tillämpas på det sätt ni tänkt er. Jag tycker att det är dumt att chansa eftersom felen upptäcks först när någon av er gått bort och det kan då vara försent att rätta till eventuella misstag.

15:26, 16 September 2014

Henrik: Hejsan! Finns det någon mall man kan använda sig av och göra ett testamente och därigenom slippa kostnaden med att gå till en jurist för att få det fixat? Kan man då använda vem som helst som vittnen till detta?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej,

Det vimlar av mallar på nätet men jag avråder alla från att använda dessa. När man anlitar en jurist/advokat så är det inte för skrivhjälpen man betalar. Det är själva innehållet som ska utformas helt efter dina önskemål och mallar kan aldrig fylla den funktionen. Man måste vara väldigt kunnig för att kunna använda sig av mallar.

15:28, 16 September 2014

Tove: När jag och min sambo köpte vårt hus 2003 så skrev vi testamente "till" varandra samt så skrev vi bort sambolagen. Vi har sedan 2006 2 pojkar. Gäller testamentet fortfarande el kan vi riva detta?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Tove,
Testamentet gäller fortfarande men ni kommer troligtvis inte att kunna ärva varandra fullt ut eftersom ni nu har två barn. Barn till sambor har rätt att få ut sin laglott direkt vid förste förälderns död. Utan testamente går allt till barnen, d v s inte bara laglotten. Det är därför ingen bra idé att ni river det befintliga testamentet. Sambor med barn, oavsett om de är gemensamma eller ej, kan alltså inte sitta i orubbat bo. Mitt råd är att ni i första hand ska gifta er eftersom barnen då måste vänta på sitt arv tills ni båda är avlidna. Då har ni mesta möjliga trygghet.

15:32, 16 September 2014

Åsa Stöckel, webbredaktör: Det väller in frågor här och Gudrun Gudrun Ståhl Rohdin svarar på så många hon hinner men alla kommer inte att hinnas med. En del frågor är lite liknande så läs chatten här sen så kanske du kan få ledning av svaren som Gudrun hann svara på. Hon svarar en liten stund till.

15:33, 16 September 2014

Lurad: Min farbror utan egna barn skrev testamente. En släkting lurade av honom allt strax innan han gick bort med hjälp av gåvobrev och jurist! Därmed var all egendom borta som skulle fördelas enligt testamentet. Min fabror var dement!!!! Att du är säkrad om du skriver testamente tror jag inte alls på längre tyvärr.

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej,

Det var tråkigt att höra. För att ett testamente ska kunna verkställas så krävs givetvis att det finns någon egendom kvar vid arvlåtarens bortgång. Jag skulle dock råda dig att kontakta en advokat och undersöka vilka möjligheter som finns att ogiltigförklara gåvan.

15:34, 16 September 2014

gun: min far hade en sambo min far är död sambo vill testamentera till min fars barn, kan hon skriva ett brev själv som bevittnas

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Gun,
Hon kan skriva ett brev med sin sista önskan men för att det ska gälla som ett testamente måste följa formkraven som står i ärvdabalken för att gälla.

15:35, 16 September 2014

Cecilia: Min man har ett barn sen tidigare. Vi har hus och bilar ihop. Om han går bort före mig, måste jag lösa ut henne omgående. Eller kan man friskriva sig på nåt sätt? När mina föräldrar går bort så ärver ju jag o min bror. Men går mina pengar in på kontot och blir automatiskt även min mans pengar. Och vad händer då med de pengarna om han går bort? jag tänker på hans tidigare barn. Räcker det att gå till en bank och skriva ett testamente eller bör man kontakta en advokat?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Cecilia,
Om din man har ett barn som inte är ert gemensamma så har barnet rätt att ärva sin far direkt. Han kan begränsa det som ska betalas ut genom att skriva ett testamente till förmån för dig. På så sätt kan han halvera det som skall betalas ut till hans dotter. När en person är gift och avlider så sker en bodelning innan fördelningen av arvet kan äga rum. Som efterlevande make har man dock möjligheter att förklara sig nöjd med den egendom man själv äger och därmed inte gå med på en hälftendelning av den totala egendomen. Den regeln är ett skydd för den efterlevande och tillämpas vanligtvis när denne äger mer än hälften av det totala giftorättsgodset. Jag skulle rekommendera att dina föräldrar upprättar ett testamente där de förordnar om att arvet efter dem blir enskild egendom hos dig och din bror. Jag skulle också rekommendera dig och din make att besöka en jurist/advokat för att gå igenom det som gäller för er. Bankerna har ofta bankjurister som också kan hjälpa till med detta.

15:41, 16 September 2014

Troll: Hej. Jag har skrivit ett eget testamente som finns i min dator. Det är därmed inte bevittnat. Gäller det ändå?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej,
Nej, det gäller inte. För att överhuvudtaget gälla som ett testamente måste det vara undertecknat av dig. Om det inte är bevittnat kan det ibland gälla som ett nödtestamente men det är kringgärdat av en rad regler som sällan gäller för en vanlig person som haft möjlighet att upprätta ett testamente.

15:44, 16 September 2014

Martin: Hej! När jag åkte på ett uppdrag som innebar viss risk skrev mina kollegor testamenten. Jag valde att filma mig själv där jag radade upp mina testamenteringar. Hur ser lagen på inspelad film där den avlidne själv berättar vad man testamenterar?

Gudrun Ståhl Rodhin: Hej Martin,
Ett muntligt testamente kan gälla om man är förhindrad av sjukdom eller nödfall att upprätta ett vanligt testamente om det berättas för två samtidigt närvarande vittnen. En inspelad film gäller inte.

15:46, 16 September 2014

Åsa Stöckel, webbredaktör: Nu ska vi säga tack till advokat Gudrun Ståhl Rohdin som svarat på många, många frågor och tack till publiken som skickat in frågorna. Det här får vi nog göra om, tänker vi. Tills dess kan du läsa alla frågor och svar här på vår webbsida.

15:46, 16 September 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".