Krav på ensamstående som får assisterad befruktning

6:02 min

I maj väntas en ny lag som möjliggör för ensamstående kvinnor i Sverige att få assisterad befruktning. Men kraven kan bli hårda. Flera remissinstanser har föreslagit högre krav för att ensamstående ska få hjälp än de krav som ställs på par.

I dagens P4 Extra får du höra Elida Kindh, som fick assisterad befruktning i Polen och Åsa Himmelsköld, chef för sektionen Hälso- och sjukvård på Statens Kommuner och Landsting. 

Elida Kindh blev förälder efter assisterad befruktning i Polen och en av nackdelarna är ju att få behandling på andra språk, med andra rutiner och att man får resa mycket. 

– För mig var det journalsamtal inför om vad jag kan förvänta mig och jag tyckte att det räckte, säger Elida Kindh. 

– Vi välkomnar möjligheten till assisterad befruktning för ensamstående, men barnens bästa måste stå i förgrunden, säger Åsa Himmelsköld, chef för sektionen Hälso- och sjukvård på Statens Kommuner och Landsting. Det betyder inte att vi anser att ensamstående mammor är sämre föräldrar än par. Det kan finnas en sårbarhet när man är ensamstående. Man behöver se till sin hälsa. Det skiljer inte när det gäller par men kriterierna väger tyngre för ensamstående.

– Vi menar att ensamma mammor stigmatiseras om kraven är olika, säger Elida Kindh som också är medlem i nätverket Femmis.  

Är det inte svårare att vara ensam med små barn? 

– Jag har inget att jämföra med men det är svårt att ha små barn. Det är ett annat föräldraskap än det delade föräldraskapet, säger Elida Kindh. Det kan finnas fördelar med båda.