EU hjälper Värmlands glesbygd

Folk som bor på landsbygden kan vara med och påverka sin egen framtid med hjälp av EU i något som kallas Leader-programmet. Där kan lokala arbetsgrupper få pengar om man kan visa att man kan samarbeta inom större områden. För att inte gå miste om pengarna måste samverkansgrupper bildas och vara godkända av Länsstyrelsen före 2008.

Värmlands Länsbygderåd kommer i samarbete med Länsstyrelsen och berörda kommuner att under februari ha informationsmöten på flera platser i Värmland.

Karin Bohlin är engagerad i Byarörelsen i Borgvik och också i Länsbygderådet och så här säger hon om deras informationsträffar.