På jakt efter sjunktimmer

Sjunktimmer som sticker upp över och under vattenytan är en fara för båttrafiken. Det menar Skoghallsådrans båtklubb vill som nu ansöker om att få ta bort farliga stockar i en av Klarälvens föregreningar vid Skoghall.