Del 6: 3 januari

"Kort och tydligt med varandra!"

I dag, kanske apropå det nya året, vill Anders ta upp känslan av nystart.