Modersmålsundervisningen växer

3:07 min

Allt fler elever inom den kommunala skolan i Karlstad är berättigade till modersmålsundervisning. Från 1993 har andelen berättigade elever har ökat från 4,4 procent till 14,6 procent. Tre av fyra deltar också i undervisningen och det är en bra siffra, det berättar Helena Martinsson, rektor för modersmål i Karlstads kommun.