Kils invånare har tyckt till

4:53 min

Kils kommun ska besluta om vilka skolor man ska behålla, vilka som ska tillkomma och vilka som ska flytta eller rivas. För att komma till ett beslut frågade man helt enkelt kommuninvånarna via en enkät. Invånarna förespråkade alternativ D, vilket också är det alternativ som kommunen själva skulle ha valt. Dan Granström, skolchef, och Anders Johansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Kil, besökte Morgonradion.