Trångt i värmlandsmontern

4:16 min

Idag öppnar bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Värmlandsmontern kommer att vara en av de mer välbesökta.