Roland - Tomas 1-3

16 mars

Roland Lindholm, lärare från Alvesta, hade ännu en morgon just skjutsat barnbarnen när det var dags att ge sig på stormästartävlingen.
Utmanare denna dag blev Tomas Reinhag från Växjö. "Affärsutvecklare" står det på mitt visitkort berättade Tomas för lyssnarna.
Roland började bäst - men sedan kom Tomas starkt, med ännu ett byte på stormästartronen som resultat.
Nyblivna medlemmarna i Rock n Roll Hall of Fame - ABBA - blev Rolands tröst, "Lay all your love on me".