Mats - Elisabeth 2-0

Det var länge jämnt, men en chansning på sista frågan från utmanare Elisabeth (från Torlarp utanför Lagan) gjorde att Göteborgs-Mats kunde vinna även dagens match. Och han avrundade veckan med att hälsa till Brolléus att vi hörs nästa fredag igen... Kaxigt. Elisabeth tröstades med fel låt. More med Billy Vaughn blev More med Andy Williams. Det där löser vi nästa vecka.