Natural Ex-Sebastian myste med Carina...

Först fanns gruppen Supernatural. Sen fanns Excellence. Och sen fanns ingenting. Men nu finns en blandning av alltihop - Natural Ex.

Sebastian Zelle (en av gruppens tre medlemmar) gästade Uppe torsdag den 3 februari och visade bl a dold kunskap i konsten att härma Kalle Anka