Västergatan 9 april

*Påskfrukost tillsammans med Erik Måneld.
Receptet hittar du på Västergatans hemsida.
* Bubblarna Carina Engman, Rolf Wenander och Björn Elmgren finns på plats för att höja stämmningen inför helgen.