30 nov: Leif möter Ingrid Nettervik

Samtalet i Leif möter...har idag bl.a. handlat om litteratur och författare eftersom gästen Ingrid Nettervik är f.d. svensklärare och lektor i litteraturvetenskap. Småländska författare har en särskild plats i hennes hjärta. Dä'r finns självfallet Vilhelm Moberg vars sällksap hon är ordförande för. Hon berättade om hur det var att själv fostra två barn samtidigt som hon gjorde karriär. Kärleken till taxar har visat sig i att hon haft inte mindre än fyra taxar. Hon menar att hunden på många sätt är människans bästa vän.