22 feb: Leif möter Mats Birgersson

I dagens Leif möter fick vi lyssna till Mats Birgersson ifrån Gemla. Som framgångsrik företagare har han insett att det personliga samtalet och mötet är viktigt för att få människor och företag att växa. Humor är en viktig ingrediens i alla mänskliga relationer. Att behålla barnsinnet och att ständigt vara nyfiken är en väg till framgång på alla nivåer i livet.