Svårt men viktigt uppdrag

Jocke pratade om vad det innebär att vara god man åt en person med behov. De som berättade var Hanna Fransson som är handläggare på överfyndarnämnden på Växjö kommun och Kjell Jönsson som är ordförande i God man föreningen i Växjö.

En god man tillvaratar bl.a en annan persons (huvudmannens) rättsliga eller ekonomiska intressen. Vilka områden godmanskapet omfattar anges alltid i förordnandet.

Det är ett stort behov av gode män. Är du intresserad så hör av dig till Växjö kommun.