26 maj

Att leva med flera sjukdomar

Hur är det att vara äldre och multisjuk? Ofta innebär det en kamp för att få en fungerande vardag. Det visar en ny avhandling bland annat.

Martina Summer Meranius vid Linnéuniversitetet har själv bakgrund inom vården och har skrivit en avhandling om att vara just vara äldre och multisjuk. Avhandlingen heter "Era delar är min helhet".
Den definition av multisjuk som Martina har gått efter är att vara över 75 och ha minst två diagnostiserade sjukdomar. Hon hoppas att hennes forskning ska vara till hjälp för alla som jobbar med äldre personer. Både privat och professionellt.