6 oktober 2010

Bästa kombinationen mat & dryck

Jonas Letellier är Västergatans dryckesexpert och pratade idag om hur man kombinerar mat och vin. Det finns många fallgropar att hamna i.