22 augusti 2011

Lillemor tolkar med sina händer

4:31 min

Lillemor Lindahl är utbildad teckentolk och gästade Västergatan för att berätta om sitt jobb. Ett jobb som går ut på att tolka för döva och i Lillemors fall även dövblinda. Det kan handla om läkarbesök, föreläsningar, föräldramöten, fotbollsträningen osv. Inom kyrkan tolkar Lillemor det som händer under gudstjänsten även musiken.

Hon berättade också att det finns dialekter inom teckenspråket. Det handlar om vilken av skolorna för teckentolkning man gått på. Teckenspråket är också olika för olika länder. Det är alltså inte samma teckenspråk som talas i olika länder.