Västergatan

Jobbtitel: Husmor

14 min

Elisabeth Axén-Henley är husmor. Det heter så. Och hon gör nästan precis det som man kan ana att en husmor gör. Per Brolléus besökte Elisabeth på Östrabo, d v s på Växjö stifts huvudkontor.

– Idag jobbar jag mest att planera inför en stor middag på lördag. Dukning, blommor och servettvikande är en del av det jag ska sköta idag, berättar Elisabeth och visar runt Västergatans reporter i det stora gula huset med den bedårande utsikten över hela Växjö.

Västergatan
vastergatan@sverigesradio.se