Läs chatten med Hans Wallmark (M) Annelie Karlsson (S

Kurre:Ska det bli nårra mer pengar till åss arbetslösa?
Annelie Karlsson:Hej Kurre! Vi Socialdemokrater vill höga taket i arbetslöshetsförsäkringen det innebär högre ersättning för många arbetslösa.. Men i huvudsak vill vi lägga pengar på att skapa jobb. Jobben är viktigast! Men för dem som inte har ett jobb skall arbetslöshetsförsäkringen vara tillräckligt hög för att man skall kunna leva..
Kurre:Ska det bli nårra mer pengar till åss arbetslösa?
Hans Wallmark:För mig är det viktigaste att skapa förutsättningar för jobb och att folk kan leva på sin lön än att höja a-kassan. Det finns inte pengar till allt. Höjd a-kassa finansieras också genom skattehöjningar som slår mot ekonomin och förutsättningarna för nya jobb.
Gert Kronkvist:Varför vill sossarna ta bort rabatten på arbetsgivaravgifterna för de unga? Vill alliansen eller De Rödgröna göra några justeringar i arbetsrätten? Vilka fördelar resp. problem ser ni med ev. ökad rörlighet på arbetsmarknaden?
Annelie Karlsson:Hej Gert! Vi socialdemokrater vill slopa den generella sänkningen för unga och istället lägga resurserna på arbetslösa unga.. Vi vill stärka arbetsrätten för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. En rörlighet på arbetsmarknaden är bra, men skall inte bygga på otrygga jobb.
Gert Kronkvist:Varför vill sossarna ta bort rabatten på arbetsgivaravgifterna för de unga? Vill alliansen eller De Rödgröna göra några justeringar i arbetsrätten? Vilka fördelar resp. problem ser ni med ev. ökad rörlighet på arbetsmarknaden?
Hans Wallmark:Höjd arbetsgivaravgift för dem under 26 innebär skattehöjning på cirka 10 miljarder om året. Det är mycket. Ungefär 40 miljarder dyrare för arbetsgivarna under en mandatperiod. Det skapar inga jobb utan förstör förutsättningarna för alla unga! Jag tror inte på större förändringar av den nuvarande ordningen så länge arbetsmarknadens parter visar ansvar. Rörlighet är bra. Det skapar möjlighet att söka och få jobb i delar av landet eller Öresundsregionen där det finns jobb och där människor är behövda och därmed kan leva på sin lön.
Lars Wilson:I mitten på 90-talet slopades den gymnasiala yrkesutbildningen i Sverige.Vilken betydelse hade detta för dagen ungdomsarbetslöshet?
Annelie Karlsson:Hej Lars! Jag tror absolut att vi behöver skapa förutsättningar för praktisk utbildning.. Lärlings modellerkan vara en lösning..
Kristian:Varför är det bättre att jag är arbetslös på heltid än att jag jobbar lite och stämplar upp?
Annelie Karlsson:Hej Kristian! Det är absolut inte bättre att du är arbetslös på heltid. Däremot måste vi göra vad vi kan för att skapa heltidsjobb för alla som vill jobba heltid. Men en a kassa på deltid är bättre än på heltid..
ungdom:Är det rätt att unga börjar plugga istället för att jobba även om de inte vill?
Annelie Karlsson:Hej! Det är ju aldrig lyckat att man tvingas plugga om man vill jobba.. Men det kan ju vara bra om det är så att man genom en utbildning får ett jobb.. Kan man lyckas matcha det så är det väl positivt..?
Mats:Hej! Jag tjänar just nu 25 000 kronor i månaden och har fått lite lägre skatt nu när borgarna haft makten. hur kommer min skatt se ut i framtiden, med blå respektive röd regering? Vilken regering tjänar jag mest på? //mats
Hans Wallmark:De med månadslöner runt 25 000 kronor och litet lägre är de som tjänat mest på jobbskatteavdragen. Ungefär en månadslön mer om året i reda pengar. Vi vill gärna fortsätta att se till att det skall finnas mer lön kvar i slutet av månaden. Det handlar om lärare, sjuksköterskor, handelsanställda, förskolelärare, poliser med flera vikta yrkesgrupper. För oss är det nu också viktigt att gå vidare med sänkta skatter på pensioner. Två redan genomförda steg under denna mandatperiod ska förhoppningsvis följas av ett tredje om Alliansen behåller makten. Kommunalskatten påverkar också mångas inkomster oavsett om man lever på lön eller pension. Det är viktigt att undvika skattehöjningar i kommunerna och Region Skåne.
Lars Wilson:I mitten på 90-talet slopades den gymnasiala yrkesutbildningen i Sverige.Vilken betydelse hade detta för dagen ungdomsarbetslöshet?
Hans Wallmark:Det kan ha sin betydelse. Därför är det bra att Alliansregeringen nu tar stora steg mot en fungerande lärlingsutbildning i Sverige. Det fungerar í andra länder och borde därför fungera hos oss. Ungdomar är en grupp som har det svårt när de ekonomiska villkoren är bistra. Ordning och reda på de offentliga finanserna gör att vi slipper bli ett Spanien eller Storbritannien. Stabilitet är en viktig förutsättning för att förutsättningar för jobb ska skapas.
Mats:Hej! Jag tjänar just nu 25 000 kronor i månaden och har fått lite lägre skatt nu när borgarna haft makten. hur kommer min skatt se ut i framtiden, med blå respektive röd regering? Vilken regering tjänar jag mest på? //mats
Annelie Karlsson:Hej Mats! Ja, du vad tjänar man mest på.. ;-) Vi socialdemokrater har inte något skattehöjarförslag för inkomster som din. Vi kommer att se till att du får en lägre arbetslöshetsförsäkring vilket innebär pengar i plånboken. Men som du ju säkert vet går vi inte till val på att dela ut pengar i skattesänkningar. Vi vill ha en bättre välfärd. Färre barn i barngrupperna, mer stöd till dem som behöver det i skolan, fler händer i vården, en bra och fungerande äldreomsorg.. Detta kostar pengar, men jag är beredd betala för allas rätt till samma välfärd.. Är du..?
ungdom:Är det rätt att unga börjar plugga istället för att jobba även om de inte vill?
Hans Wallmark:Det är bra att det finns utbildnings- och lärlingsplatser. Med bättre villkor för företagande och jobbskapande finns möjligheter till jobb. Coacher på Arbetsförmedlingen kan hjälpa till att sporra den enskilda att hitta sin väg. Ett litet land som Sverige är beroende av välutbildade personer, men också att fantasi och initiativ ska löna sig.
Anna:Tycker ni att jobbcoacher är bra?
Hans Wallmark:Ja, Alliansen vill behålla dem. Det är ett nytt verktyg i verktygslådan som kan behöva finslipas men ska behållas!
Kristian:Varför är det bättre att jag är arbetslös på heltid än att jag jobbar lite och stämplar upp?
Hans Wallmark:Det är viktigt att arbetslöshetsförsäkringen ses som en övergångslösning och inte som ett permanent tillstånd. Här kan behövas hjälp och stöd till den enskilde att hitta sin väg. Jobb är alltid bättre än a-kassa.
Anna:Tycker ni att jobbcoacher är bra?
Annelie Karlsson:Hej Anna! Vi socialdemokrater tror på en annan modell.. En modell där näringslivet, facken och kommunen gemensamt fångar upp människor och tar till vara vars och ens kompetens. Det vore enligt vårt sätt att se det bra om man fick ett samlat kompetenscentrum där den enskilda personen fick snabb och effektiv hjälp för att komma ut på arbetsmarknaden.. Eller i en utbildning..
Alf:Jag är 51 år gammal, lågt utbildad inom versktadsindustrin. jag har varit arbetslös i över ett år nu och jag undrar vad ni kan göra för en gammal "räv" som jag, som så att säga har uppnått mogen ålder. jag har låg utbildning men jag tycker man inte ens får chansen när man är lite äldre. Vad vil ni göra för att motverka diskrimering mot äldre?
Hans Wallmark:Nu tycker jag kanske inte att 51 år är "äldre". Men det är viktigt att motverka all form av diskriminering. Är man över 50 år har man ju också livserfarenheter och andra kunskaper som kan vara viktiga och bra för en arbetsgivare. Här kan behövas bra hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen. Ibland behövs praktikplatser och då är ett levande näringsliv med många företag som vill och vågar av stor betydelse. Har man väl fått in en fot och kunnat visa vad man kan uppstår ibland ett behov arbetsgivaren tidigare kanske inte tänkt på. Det finns ett klart samband mellan möjligheterna för arbetstagare att få ett nytt jobb och bra villkor för företagande.
S:Att bestämma över föräldraledigheten och helst dela den på 50/50 mellan mamman och pappan. är detta något ni moderater också tycker? Jag tycker att det är ett mycket dumt förslag!
Hans Wallmark:Jag tycker att den ordning vi har i dag är rimlig. Familjen måste i så stor utsträckning som möjligt kunna fatta sina gemensamma beslut vid det egna köksbordet istället för att kontrollen över våra liv överförs till politikernas sammanträdesbord.
Alf:Jag är 51 år gammal, lågt utbildad inom versktadsindustrin. jag har varit arbetslös i över ett år nu och jag undrar vad ni kan göra för en gammal "räv" som jag, som så att säga har uppnått mogen ålder. jag har låg utbildning men jag tycker man inte ens får chansen när man är lite äldre. Vad vil ni göra för att motverka diskrimering mot äldre?
Annelie Karlsson:Hej Alf! Vi är många som nått "mogen" ålder Alf..;-) Såklart det måste finnas förutsättningar för dig på en arbetsmarknad. Att lägga samhällets resurser på att skapa jobb här och nu är viktigt i en sämre tider. Då måste vi investera i bostäder, vägar, järnvägar. Vi vill investera i välfärden. Att få hjulen att snurra är en bra förutsättning för dig och alla andra i din situation.. Om vi vinner valet kommer vi att forma en aktiv arbetsmarknadspolitik..
Anna:Vad kan ni göra för att förbättra för föräldrar. Just nu är det hemskt. Min dotters klass ska åka på skolresa och det kostar "bara" 300 kronor. Tycker alla andra. För mig är trehundra mycket. Jag jobbar deltid och det är hela tiden en kamp för att få pengarna att räcka till. Jag VILL ju ha ett heltidsjobb så att jag kan försörja mej och mina barn. Vad kan ni ge mig för råd?
Hans Wallmark:För många är 300 kronor i månaden väldigt mycket pengar! Just därför har våra skattesänkningar just kommit deltidsarbetande och de med låga eller medelstora inkomster bäst till del. Däremed har det blivit några hundralappar upp till 1000 kronor mer i månaden att röra sig med. Pengar som man själv kan avgöra om de ska användas till skolresa, nya gympaskor till barnen eller bensin till den egna bilen. Vi vill inte höja skatten för deltidsarbetande! Genom åtgärder för företagande och skapande i form av regelförenklingar, skattesänkningar och annat skapas bättre förutsättningar för fler heltidsjobb att söka när finanskrisen klingar av. Redan kan vissa tecken på förbättringar noteras samtidigt som det finns en oro för dåligt skötta ekonomier som Greklands, Spaniens och Storbritanniens. Därför är det också viktigt med ordning och reda på Sveriges finanser.
John Dahlström:Hej jag undrar varför det är så viktit att vara med i facket när det är så dyrt och man inte får några pengar när jag blir arbetslös. Bättre att spara imadrassen då.
Hans Wallmark:Att vara med i facket och att vara med i A-kassa är inte samma sak. Det är dock inte fel att vara med i en A-kassa. Den nuvarande ordningen granskas nu av en utredning som ska vara helt färdig till 2013.
moderator:Hej! Tack till att som deltog i chatten! Mvh Magnus, webbreporter
moderator:Förtydligande: vi stänger chatten för nya frågor men Hans och Annelie kommer att svara på de frågor som hittills kommit in. //Magnus
Anna:Vad kan ni göra för att förbättra för föräldrar. Just nu är det hemskt. Min dotters klass ska åka på skolresa och det kostar "bara" 300 kronor. Tycker alla andra. För mig är trehundra mycket. Jag jobbar deltid och det är hela tiden en kamp för att få pengarna att räcka till. Jag VILL ju ha ett heltidsjobb så att jag kan försörja mej och mina barn. Vad kan ni ge mig för råd?
Annelie Karlsson:Hej Anna! Det är verkligen inte ok att man skall behöva låta sitt barn stanna hemma. Det är inte rätt att ta ut pengar från föräldrarna för skolans aktiviteter för de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig. Roten till det onda är att du ofrivilligt tvingas jobba deltid. Vi måste skapa förutsättningar för heltidsjobb med en lön att leva på. Kvinnor är de största förlorarna i deltidsfällan. Den offentliga sektorn som kommunan måste gå före och visa resten av arbetsmarknaden att det går att skapa heltidstjänster. Det ska gå! Det går ju i mans dominerade brancher..
Åsa:hej Jag är nyexaminerad inom kultursektorn. Det är alltid svårt att få jobb inom min bransch, men jag undrar om ni har några speciella åtgärder för att skapa jobb inom konst/kultur/nöjessektorn? Mvh Åsa
Annelie Karlsson:Hej Åsa! Jag kan inte tillräckligt mycket om den sektorn för att ge dig det bästa svaret.. Men att bekämpa arbetslöshet generellt och se till att människor har bra ekonomiska förutsättningar är ju en förutsättning för att människor skall ha råd att efterfråga konst, kultur och nöjen.. Efterfrågan styr ju jobben. Om du bor i Kristianstad kommun så har just socialdemokraterna lagt ett kulturpolitiskt program för framtiden.. Kolla på nätet och se vad du tycker.. Hör gärna av dig med synpunkter.
Åsa:hej Jag är nyexaminerad inom kultursektorn. Det är alltid svårt att få jobb inom min bransch, men jag undrar om ni har några speciella åtgärder för att skapa jobb inom konst/kultur/nöjessektorn? Mvh Åsa
Hans Wallmark:Det är bra att det finns speciella arbetsförmedlingar för personer som arbetar i kultursektorn. Med reformen Skapande skola satsas över 100 miljoner kronor om året för att elever på grundskolan ska få upp ögonen för just kultur och skapande. Olika skolor har gjort på olika sätt - allt från egna teateruppsättningar till film, musik och skrivande. Ett annat projekt som prövas är kultur och hälsa. Med bättre förutsättningar för sponsring och företagens kulturstöd kan andra projekt skapas. Rent allmänt tror jag att Sverige behöver mer fantasi och kreativitet. Det gäller också att hyvla ned de trösklar som kan finnas bland personer verksamma inom kultursektorn från rädslan att starta eget företag. Kreativa näringar som exempelvis film, musik och dataspel är också snabbt växande och ger för Sveriges del exportinkomster. Därför gäller det att se dessa som viktiga branscher vid sidan av exempelvis stål och skog. Ett gott samhälle behöver också alltid kulturen för sig. Det handlar om museer och teatrar men även om folkbildning.
John Dahlström:Hej jag undrar varför det är så viktit att vara med i facket när det är så dyrt och man inte får några pengar när jag blir arbetslös. Bättre att spara imadrassen då.
Annelie Karlsson:Hej Johan! Det har blivit dyrt att vara försäkrad i arbetslöshetsförsäkringen. Detta skall vi socialdemokrater ändra på om vi får majoriet. Ingen skall av ekonomiska skäl tvingas ur trygghetsförsäkringen. Det är viktigt att ha ett ekonomisk skydd om man drabbas av arbetslöshet. Att vara med i facket är en styrka genom att man sluter sig samman och blir en part som kan vara mer jämnställd med arbetsgivaren än om man förhandlar själv..