Skåne

Genustänk ska ge lika vård

5:27 min

Genusambassadörer ska sprida medvetenhet bland sina kollegor i Region Skåne om hur de kan bemöta patienter mer jämställt vid sjukskrivningar. I Hallå Skåne idag möter du en av ambassadörerna och så tar vi reda på hur patienterna kommer märka av arbetet.