Se upp!

Rymdskrot! Lurar domedagen runt hörnet?

Rymdskrot från satelliten UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) på väg mot jorden. Tjugosex delar beräknas nå jorden men nedslagsplatsen är okänd. Hallå Skåne ska kolla läget med Urban Eriksson, astronom på högskolan i Kristianstad och som bland annat är anvarig för högskolans observatorium. Lurar domedagen runt hörnet?