Skåne

Vill du vara hemmaförälder?

Nästan hälften (45 procent) av Sveriges mammor skulle vilja vara hemmafruar om de hade möjlighet. Knappt fyra av tio har inget intresse alls av att vara hemmafru. Detta visar en undersökning som familjeforumet familjeliv.se har gjort bland 9 000 mammor som besöker webbsidan.

Bland kvinnorna som tillfrågats så anser sju av tio att det svenska samhället inte accepterar kvinnor som har valt att vara hemmafru. Det är främst de yngre mammorna som vill vara hemmafruar. I åldersgruppen 18–29 år vill 53 procent vara hemmafru. Bland dem som är i åldersgruppen 30–44 år sjunker siffran till 40 procent.

Är det Svenska Hollywoodfruar och Desperate housewives som gjort hemmafrulivet mer eftersträvansvärt? Och hur skulle 9 000 män svara om de fick frågan om de skulle vilja vara hemmapappor?

Vad tror du? Skriv gärna i något av våra kommentarsfält nedan!