Skåne

Äldre äter mer medicin

6:03 min

Sedan nittiotalet har antalet läkemedel hos äldre nära fördubblats.

Det beror på att det kommit nya läkemedel och nya behandlingsmetoder, till exempel kan man undvika operationer genom att sätta in läkemedel.

Medicinerna kan självklart innebära bättre livskvalitet, men det finns också risker för fler biverkningar och dåliga kombinationer av olika mediciner.

Socialstyrelsen räknar med att så stor andel som mellan 10 och 30 procent av de akuta inläggningarna av äldre beror på läkemedelsbiverkningar.

Och nu ska vi till Perstorp, en kommun som ligger högt i statitsiken när det gäller hur många olika läkemedel åttioplussarna på äldreboendena tar.

Yvonne Hylander är sjuksköterska på boendet Österbo och visar medicinerna hos en av de boende.