Hjärsås

Fler väljer Svenska kyrkan

9:44 min

Svenska Kyrkan fick i fjol drygt 7 300 nya medlemmar, den högsta siffran på minst 15 år. Och då handlar det om människor som aktivt valt att gå med. Men samtidigt är fortfarande många som väljer att gå ur. Hör prästen Åsa Carmesund från Hjärsås församling berätta om hur det här har märkts i hennes kyrka.