Klippan

Hur mycket dricker ungdomarna egentligen?

3:56 min

I Klippan, liksom många andra orter i Skåne, så dricker många ungdomar alkohol innan man har åldern inne. Det hoppas man kunna få en diskussion kring med hjälp av utställningen Ett halvt flak starköl som invigdes på Klippans gymnasieskola idag. Men vad tycker gymnasieeleverna om bilden av dem, är det sant att de dricker mycket?