Onsdag 14 december 2005

I vår serie om förskolan i Skåne har vi berättat att barngrupperna i de skånska förskolorna bara blir större och större.
En anledning till det är att det inte finns några regler för hur stor en grupp får vara.
Men i Lund har politikerna valt en annan väg.
Sedan några år tillbaka finns det kommunala riktlinjer för hur stora grupperna ska vara.
Sexton barn i de äldre grupperna och elva i småbarnsgrupperna.
Och när grupperna bli mindre, då ökar kvalitén.