Tisdag 20 december 2005

I dag berättar vi om det stora avstånd som finns mellan dem som arbetar i förskolan och de politiker som har ansvar för den.
En stor del av personalen menar att politikerna inte har tillräcklig kunskap om förskolan och alldeles för sällan kommer dit och tar del av vardagen.
Åsa Svensson är förskollärare i Bromölla. Hon har jobbat i 13 år och först förra året var hon med om att beslutsfattarna kom på besök.

Det finns ett stort avstånd mellan politikerna som styr över förskolan och de anställda där.
Vi har träffat ordföranden i barn- och utbildningsnämnden i Perstorp.
Hon är socialdemokrat och heter Ulrika Thulin. Hon menar att man i hennes nämnd tar förskolan på stort allvar, inte minst frågan om att barngrupperna blir större och större.