Sårbarhet och känslor

6:04 min

Idag diskuterar relationspanelen att våga visa sig sårbar och visa känslor. Vad innebär det för er att vara sårbar? Varför har vi så svårt att visa sårbarhet inför andra? Vad är vi rädda för? Vad är den stora vinsten med att visa sig sårbar? Kan det vara så att vägen till lycka är att visa sig sårbar...

Relationpanelen består idag av Benita Barbrosdotter-Ek, Conny Hansen och Catrin Johansson, coach.