Ntiijadii doorashada Örebro

Is-barbar-dhig doorashooyinkii ka dhacay Örebro sannadihii 2010 iyo 2011.

M (burjuwasiga)                21,85   - 20,4                              

C (dhexe)                          5,71    - 5,5                                  

Fp (shacabka)                    9,08    - 6,4                                   

Kd (masiixiga)                   6,48    - 6,4                                       

S (sooshiyaalka)              39,35    - 47,1                                 

Mp (doogga)                     5,99     - 4,3                                 

V (bidixda)                        5,77     - 4,3                                      

SDSverige Ddimoqorad      5,36     -5,6