Bortkollrande musikmixflöden - från skiraste skört till råaste rått

Bred musik med Anders Olsén
Kalejdoskop rör sig från skiraste skört till råaste rått. I Michael Wollnys Wunderkammer kontempleras det lika stilla och djupt som DJ Yoda banaliserar den överbearbetade intigheten till näst intill perfektion. Det blir också världspremiär för knappast hörd Debussy-musik i aldrig tidigare inspelad form.

Nyckelharpan har på sitt segertåg över världen nått fadons Portugal och drabbas
av Dazkariehs påtagligt oortodoxa behandling. U2 passerar i förklädd form - "on the fly" så att säga. Kronoskvartettens knäppaste kan avnjutas i flera lösryckta stycken och stor risk finns att både Cornelis och Cornelius samsas om utrymmet i programmet där bortkollrande musikmixflöden i bästa fall fullständigt tappar ordningen.

Sänds även söndag 6 december kl 15 i P2 Musik 
- i webbradio, TV-boxar & mobiler samt över Sthlm i P2 FM 96,2

Vad tyckte du om programmet?