Lång musik på kinesisk qin


Kalejdoskop - Lång musik med Ingela Hofsten
Tisdag 24 maj kl 22.30 - midnatt

Meditiativa klanger från ett av världens äldsta stränginstrument.
Det kinesiska stränginstrumentet qin står i centrum för detta långa Kalejdoskop.

Vi får höra tre långa mixer av stycken för enbart qin, men också för instrumentet tillsammans med flöjt, röst och en kruka. Att lyssna på qin på det sättet passar bra, eftersom qinmusik hör ihop med stillhet, koncentrerad lyssning och gärna meditativa sammanhang.  Förr i tiden användes det också i rituella sammanhang.

Qin är ett mycket gammalt instrument. De äldsta arkeologiska fynden är från år 433 före vår tideräkning, det äldsta kända musikstycket har 2000 år på nacken och de flesta qin som är i bruk idag är flera hundra år gamla. Qin förekommer i dikter och på målningar, och det har setts som ett instrument som förbinder människan med högre andliga världar.

Att spela qin är en strikt reglerad konst. Varje ton ska alltså slås an på ett speciellt sätt, och både toner, anslag och handgrepp har egna namn, ofta med koppling till naturen.

Qin har spelats av och för den bildade överklassen i Kina och har ett invecklat notsystem som utvecklats i årtusenden. Men när kommunistregimen tillträdde i Kina 1949. var det svårt att motivera den kultur som utövades av den burgna klassen. Genom att då sortera in qin och andra klassiska inhemska instrument under benämningen folkmusikinstrument fick de fortsatt existensberättigande. För qin startades till och med ett forskningsinstitut.

Till många qinstycken hör dikter. Många av dem är naturlyriska och har bara några få strofer, men det finns också långa berättande texter som i mycket påminner om de medeltida balladerna här i Norden.


Sänds även onsdag 25 maj kl 13 i P2 Musik. Webblyssna dygnet runt, världen runt i 30 dagar - även i smarta telefoner