Meditativa klanger från kinesiska strängar


Kalejdoskop - Lång musik med

Meditiativa klanger från ett av världens äldsta instrument. Det är det kinesiska stränginstrumentet qin som står i centrum för detta Kalejdoskop - Lång musik.
Läs mer om