Lurifix, Sillibrand, mix-excesser och spökiga trummor


Kalejdoskop - Bred musik med

Ett brett Kalejdoskop i bemärkelsen ytterligheter. Det blir väldigt kommersiellt, väldigt mysko, väldigt smörigt, väldigt testosteron-stint, väldigt barnsligt. Och programmet innehåller några av de mest avancerade lager-på-lager-mixningarna från den här sidan millenieskiftet. Så avancerade att SR:s musikrapporteringssystem inte fixade bidffen - därav en separat komplett musiklista här ovan.
Läs