Hanna Dahlkvist

Hanna Dahlkvist, violoncell, är född 1986 i Stockholm och har spelat cello sedan hon var sex år. År 2009 avslutade hon sin solistdiplomutbildning och gjorde en hyllad diplomkonsert tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester i Witold Lutoslawskis cellokonsert. För nuvarande studerar Hanna för den franske cellisten Michel Strauss i Paris, där hon genomför en Master of Music vid Conservatoire Nationale Supérieure de Musique.

Modern musik är ett stort intresse för Hanna och år 2011 uruppför hon Kerstin Jeppsons cellokonsert tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Hanna har mottagit flera stipendier bland annat Järnåkerstipendiet 2008 från Kungliga Musikaliska Akademien. Hon spelar på en cello byggd 2008 av svenske Peter Westerlund.

Motivering:
"Hanna Dahlkvist kombinerar på ett fantastiskt sätt virtuoseri och uttryck i sitt musicerande. Hon rör sig obehindrat mellan rollen som solist och som kammarmusiker. Hanna drar sig inte för att gå sin egen väg i sitt repertoarval och spelar med förkärlek den nya musiken."