Ewleyîya qanûnî di yekîtiya ewrûpayê de tên şîrove kirin.

Li ser daxwaz Swêdê nuha komîsiyona yekîtiya ewrûpayê şîroveyê careke din vedike derbarê gotûbêja garantiya ewleyîya qanûnî ya girêdayî di hundurê yekîtiya ewrûpayê de.

Derbarê vê yekê jî tên pêşniyar kirin ku kesên guman jêkirî bi karê tewanan ji mafên wan be ku bêperê karibin belgeyên xwe bişînin bo wergerandinê.

Li hêla din komîsiyon bi carekê re peşniyara mafê wan bo parêzer û alîkariyên qanûnî ra kiriye. Ev gotûbêja hate birîn sala par, ew jî ji ber şeş ji welatên endam dijberî wê rawestan.

Ta nuha di vê salê de dora 60 swêdîyan hatin teslîmkirin bo welatên din yên endam di yekîtiyê de. Her 60 kes guman ji wan kirî bû bi têkelbûna wan di warê tewanên giran de.