Gelek zarok îro dijîn bi nasnameyên parastî.

Bêhtir ji çar hezar zarok îro dijîn bi nasnameyên parastî ev yeka ji ber gelek hoyan. Ev agahdarî li gor lêkolîneke hate çêkirin ji aliyê weqifa bi navê Allmänna barnhuset. Herçend tên dîtin jî ku grûpa van zarokan gelekî êşê dibînin her dîsan jî alîkarî pêwîst ji wan re nayên pêşkêş kirin.

Wekî nimûne ku bêhtirînê caran yek ji dê û bavên van zarokan lêdan li wan dikin yan wan tehdîd dikin û her dîsan jî xwedan mafin ku bi zarokên xwe re bin. Bodil Långberg şefa qelemê ye ya Allmänna barnhuset, û ew bi hêvî ye biriyara derbarê parastina agahdariyên kesayetî û hukimê derbarê serperiştiya zarokan ya hevbeş ne bi hev re bên:

- Di perspektîv û dîtina zarokan de gelekî seîre ku ew kesê mirov gerek ji wî bête parastin yan mirov ji ber wî/wê hatiye veşartin, dê mafê wan yê serpireştiyê  hebe di heman demê de. Wê demê divê zarok gelekî hişiyarê axaftinên xwe bin li pêş wekî nimûne bavê xwe û nehîniyên li dibistanên bi serê wan de hatiye eşkere nekin yan li deverên din. Ev yeka hestên gelekî bi tirs ba zarokan durist dikin.

Bodil Långberg bû şefa qelemê ya Allmänna barnhuset.